Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

SAR: Ακτινοβολία στα BluetoothΤο Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία πολύ δημοφιλής. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι προσφέρει γενικά λιγότερη έκθεση στην ακτινοβολία σε σύγκριση με τα κινητά τηλέφωνα. 

Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) είναι μια μέτρηση της ποσότητας της ενέργειας που απορροφάται  από το σώμα, και μετράται σε watt ανά χιλιόγραμμο (W / kg). Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ισχυρίζεται ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της έκθεσης του χρήστη σε υψηλά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων.Σε μια μελέτη από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας, εξετάστηκαν τα επίπεδα SAR σε πολλές ασύρματες συσκευές Bluetooth. Μεταξύ εκείνων που δοκιμάστηκαν ήταν δύο τρίτης κατηγορίας Bluetooth hands-free ακουστικά για κινητό τηλέφωνο, τα οποία εμφάνισαν τιμές SAR των 0,001 και 0,003 W / kg. Αυτή η τιμή SAR ήταν δέκα φορές χαμηλότερη από τη χαμηλότερη εκπομπή κινητού τηλεφώνου. Πολλά smartphones έχουν επίπεδα SAR μεταξύ 0,5 και 1,5 W / kg. Η FCC απαιτεί τα κινητά τηλέφωνα να έχουν ένα μέγιστο επίπεδο SAR 1,6 W / kg ώστε να πιστοποιηθούν και να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Ανησυχίες για την Υγεία


Ένα ασύρματο ακουστικό Bluetooth μπορεί να μειώσει την έκθεση σε ακτινοβολία στο κεφάλι, αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι μειώνει την ισχύ εκπομπής του τηλεφώνου με το οποίο είναι συνδεδεμένο το Bluetooth. Όσοι χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth, ίσως κρατάτε  το τηλέφωνό σας στην τσέπη σας ή καρφιτσωμένο στη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων θα απορροφηθεί από άλλα μέρη του σώματος σας αντί για το κεφάλι. 

SAR Ακτινοβολία στα Bluetooth